Lymfoomaryhmän kansalliset hoitosuositukset

Suomen lymfoomaryhmän ideariihi laatii kansaiväliseen kirjallisuuteen ja näyttöön perustuen suosituksia eri lymfoomien alatyyppien hoidosta. On huomioitavaa, että yksittäisen potilaan kohdalla hoitava lääkäri harkitsee, onko suosituksen mukainen hoito toteutettavissa vai onko sitä kevennettävä.

Aggressiivisten B-solulymfoomien ja follikulaarisen lymfooman hoitosuositukset on päivitetty ideariihiryhmän syyskokouksessa 29.9.2017 ja ne lisätään näille sivuille lähipäivinä.

Hodgkinin lymfooman hoitosuositus 2017
123 kt, päivitetty 3.10.2017
T-solulymfoomahoitosuositus 2016
497 kt, päivitetty 22.4.2016
Lymfoomien sädehoitosuositus 2014
84 kt, päivitetty 25.12.2015