Lymfoomaryhmän kansalliset hoitosuositukset

Suomen lymfoomaryhmän ideariihi laatii kansaiväliseen kirjallisuuteen ja näyttöön perustuen suosituksia eri lymfoomien alatyyppien hoidosta. On huomioitavaa, että yksittäisen potilaan kohdalla hoitava lääkäri harkitsee, onko suosituksen mukainen hoito toteutettavissa vai onko sitä kevennettävä.