Lymfoomaan liittyvät kokoukset ja koulutukset Suomessa ja ulkomailla

Suomen lymfoomaryhmä järjestää lymfoomasta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, syyskokouksen ja Lasse Teerenhovi -symposiumin. Tällä sivulla tiedotetaan näistä, kotimaisista akateemisten yksiköiden järjestämistä koulutuksista sekä ulkomaisista kongresseista.

Helsinki Lymphoma Master Class 23.-24.4.2020, aiheena ekstranodaalilymfoomat.

Syyskokous Hematologiyhdistyksen syyskokouksen perään 25.9.2020 Helsingissä. Aiheena lymfoomien diagnostiikkasuositus, marginaalivyöhykkeen hoitosuositus,  sekä kotimaiset lymfoomien omien kantasolujen palautuksen tukemana annettujen korkea-annoshoitojen autologisten kantasolusiirtojen tulokset. 

Lasse Teerenhovi -symposium 15.1.2021 Helsingissä. Aiheena keskushermostolymfoomien hoitosuositus, protonihoidon perusteet ja nuorten tutkijoiden esitykset

Pohjoismaisen lymfoomaryhmän kokous Kööpenhaminassa marraskuussa

Suomen hematologiyhdistyksen kokoukset