Lymfoomaan liittyvät kokoukset ja koulutukset Suomessa ja ulkomailla

Suomen lymfoomaryhmä järjestää lymfoomasta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, syyskokouksen ja Lasse Teerenhovi -symposiumin. Tällä sivulla tiedotetaan näistä, kotimaisista akateemisten yksiköiden järjestämistä koulutuksista sekä ulkomaisista kongresseista.

Monien muiden järjestöjen tavoin olemme tulleet siihen tulokseen, että asiantuntijoiden kokoaminen yhteen aiheuttaa ajankohtaisessa epidemiatilanteessa liian suuren riskin, jos ei sairastumisiin, niin mahdolliseen eristystarpeeseen ja siten potilashoidon vaikeutumiseen. Näin ollen syyskokousta emme järjestä suunnitellusti 25.9.20. Diagnostiikka- ja marginiaalivyöhykkeen hoitosuosituksen tulevat kotisivuille syyskuun loppuun mennessä. Pyrimme järjestämään näistä virtuaalisen tietoiskun 25.9.20 iltapäivällä.

Lasse Teerenhovi -symposium 15.1.2021 Helsingissä. Aiheena keskushermostolymfoomien hoitosuositus, protonihoidon perusteet ja nuorten tutkijoiden esitykset

Pohjoismaisen lymfoomaryhmän kokous Kööpenhaminassa marraskuussa

Suomen hematologiyhdistyksen kokoukset