Lymfoomaryhmän ideariihi

Lymfoomaryhmän ideariihi työstää ja ylläpitää lymfoomien kansallisia hoitosuosituksia ja osallistuu aktiivisesti Pohjoismaisen Lymfoomaryhmän toimintaan. Ideariihiryhmään kuuluvat: