Melanoomaryhmän kansalliset hoitosuositukset

Suomen melanoomaryhmä laatii kansaiväliseen kirjallisuuteen ja näyttöön perustuen suosituksia eri ihosyöpien alatyyppien hoidosta. On huomioitavaa, että yksittäisen potilaan kohdalla hoitava lääkäri harkitsee, onko suosituksen mukainen hoito toteutettavissa vai onko sitä kevennettävä.