• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys ry julistaa haettaviksi:
Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Suomen
Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakijalle eduksi. Apurahoja
myönnetään 3000 – 10 000 euron suuruisina yhteensä enintään 30 000 euron arvosta. Apurahan
saaja on velvollinen tekemään selvityksen tutkimustyön edistymisestä apurahatyöryhmän
puheenjohtajalle 31.12.2020 mennessä. Hakemusten tulee olla perillä 30.4.2019.


Matka-apurahoja enintään 9000 euron arvosta onkologian alaan liittyvien kongressimatkojen
kustannuksiin. Oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Hakemusten tulee olla perillä 30.4.2019.
Suomen Onkologiayhdistys ry:n sädehoitotyöryhmä julistaa haettaviksi yhteensä enintään 5000
euroa matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.
Oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Sädehoitomatka-apurahahakemuksen tulee olla perillä
7.3.3019.

Matka-apurahahakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut
mahdolliset rahoituslähteet. Matka-apurahan saaja on velvollinen 3 kk kuluessa matkan
päättymisestä tekemään alkuperäistositteisiin perustuvan selvityksen apurahan käytöstä yhdistyksen
rahastonhoitajalle.