• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys Ry julistaa haettaviksi:
Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakijalle eduksi.  Lisäksi jaetaan apuraha postdoct-tutkimukseen. Apurahoja myönnetään yhteensä enintään 60 000 euron arvosta.  Apurahan saaja on velvollinen tekemään selvityksen tutkimustyön edistymisestä apurahatyöryhmän puheenjohtajalle 31.12.2021 mennessä. 

Sädehoitoryhmän matka-apurahat
Suomen Onkologiayhdistys Ry:n sädehoitoryhmä julistaa haettavaksi matka-apurahoja enintään 5000 euron arvosta sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin. Kongressimatkan ollessa kyseessä oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Hakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut mahdolliset rahoituslähteet. Matka-apurahan saaja on velvollinen tekemään alkuperäistositteisiin perustuvan selvityksen apurahan käytöstä 3 kk kuluessa matkan päättymisestä yhdistyksen rahastonhoitajalle.


Lisätietoja: heikki.minn a tyks.fi