• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoidenkliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 Euron suuruisia matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys ry julistaa haettaviksi:

nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön.

Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys katsotaan hakijalle eduksi. Apurahoja myönnetään 3000 – 10 000 euron suuruisina yhteensä enintään 30 000 euron arvosta. 

Hakemus liitteineen toimitetaan neljänä kappaleena apuraha työryhmän puheenjohtajalle: professori Päivi Auviselle (paivi.auvinen (at) kuh.fi) Hakemusten tulee olla perillä maanantaina 13.3.2017.

Suomen Onkologiayhdistys ry:n sädehoitotyöryhmä julistaa haettaviksi:

yhteensä enintään 5000 euroa matka-apurahoja 

sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin

v. 2017. Oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut mahdolliset rahoituslähteet. Apurahan saaja on velvollinen 3 kk kuluessa matkan päättymisestä tekemään alkuperäistositteisiin perustuvan selvityksen apurahan käytöstä yhdistyksen taloudenhoitajalle.

Hakemus liitteineen toimitetaan sädehoitoryhmän puheenjohtajalle: dosentti Paula Lindholmille (paula.lindholm (a) tyks.fi). Hakemusten tulee olla perillä 13.3.2017.

HUOM! "Liitteet" tekstissä loppuosa ei valitettavasti näy korjauksesta huolimatta. Lause jatkuu siten "...aikataulu ja eettiset kysymykset.

Vuoden 2017 hakuaika päättynyt maaliskuun 13.