• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys Ry julistaa haettaviksi:

Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään väitöskirjatutkimustyöhön. Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakijalle eduksi. Apurahoja myönnetään noin 5000€ suuruisina yhteensä enintään 30 000 € arvosta.  Apurahan saaja on velvollinen tekemään selvityksen tutkimustyön edistymisestä yhdistyksen rahastonhoitajalle 31.12.2024 mennessä.

Suomen Onkologiayhdistys ry:n sädehoitotyöryhmä julistaa haettaviksi yhteensä enintään 10 000 euroa matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien koulutusmatkojen kustannuksiin. Oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Matka-apurahahakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut mahdolliset rahoituslähteet. Matka-apurahan saaja on velvollinen 3 kk kuluessa matkan päättymisestä tekemään alkuperäistositteisiin perustuvan selvityksen apurahan käytöstä yhdistyksen rahastonhoitajalle.