• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Suomen Onkologiayhdistys Ry julistaa jäsentensä haettavaksi matka-apurahoja enintään 5000€ arvosta onkologian alaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin. Oma esitelmä katsotaan hakijalle eduksi. Hakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut mahdolliset rahoituslähteet. Matka-apurahan saaja on velvollinen tekemään alkuperäistositteisiin perustuvan selvityksen apurahan käytöstä 3 kk kuluessa matkan päättymisestä yhdistyksen rahastonhoitajalle. Hakemukset tehdään sähköisesti. Hakemusten tulee olla perillä 31.10.2023.
Lisätietoja: sirpa.leppa@hus.fi