• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys ry julistaa haettaviksi:

Suomen Onkologiayhdistys Ry julistaa jäsentensä haettavaksi matka-apurahoja enintään 10000
euron arvosta onkologian alaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin. Oma esitelmä katsotaan
hakijalle eduksi. Hakemuksesta tulee selvitä matkan perustelut, kustannusarvio sekä muut
mahdolliset rahoituslähteet. Matka-apurahan saaja on velvollinen tekemään alkuperäistositteisiin
perustuvan selvityksen apurahan käytöstä 3 kk kuluessa matkan päättymisestä yhdistyksen
rahastonhoitajalle. Hakemus tehdään sähköisesti Onkologiayhdistyksen kotisivuilta .Hakemusten tulee olla perillä 31.10.2019.