• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahat

Onkologiayhdistys jakaa vuosittain 3 000 - 10 000 euron suuruisia apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin.

Suomen Onkologiayhdistys Ry julistaa haettaviksi:

Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään väitöskirjatutkimustyöhön. Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakijalle eduksi. Apurahoja myönnetään noin 5000€ suuruisina yhteensä enintään 30 000 € arvosta.  Apurahan saaja on velvollinen tekemään selvityksen tutkimustyön edistymisestä yhdistyksen rahastonhoitajalle 31.12.2023 mennessä. Hakemusten tulee olla perillä 31.3.2022 mennessä. Yli 5 sivua pitkiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus tehdään sähköisesti Onkologiayhdistyksen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.