• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Apurahahakemus

Liitteet: Tutk.suunnitelma (enintään viisi A4-sivua), jaoteltuna seuraavasti; tiivistelmä, tutkimuksen tausta ja toteutus, tähänastiset tulokset ja nykyvaihe, aikataulu ja eettiset kysymykset.

Pakollinen kenttä