• Edistämässä onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa

Hae jäseneksi

Miten ja kuka jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä syöpätautien tai syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri tai henkilö, joka on valittu alan erikoistumiskoulutusohjelmaan. Yhdistykseen voivat liittyä myös sädehoidon alalla toimivat sairaalafyysikot. Yhdistyksen hallitus voi kutsua tai hyväksyä muitakin kuin edellä tarkoitettuja syöpätautien ja sädehoidon alalla toimivia henkilöitä varsinaisiksi jäseniksi kahden jäsenen suosituksesta. Hallitus voi kutsua kunniajäseniä. Hallitus voi hyväksyä myös kannatusjäseniä.

Hae jäseneksi

Jäsenmaksun 30€. Alennettu jäsenmaksu 15 € vuodessa voidaan myöntää hakemuksen perusteella jäsenelle, joka on eläkkeellä tai muuten pysyvästi poissa työelämästä. Vapaamuotoinen hakemus perusteluineen toimitetaan sähköpostitse hallituksen sihteerille.